Motocross

Obecná motocrossová trať Veľké Rovné, Hájnice

Nájomca

Jozef Posluch, Veľké Rovné 1273

JP racing team

Jazdiť na tejto trati je povolené len vo vyhradenom čase:

  • Utorok
    15:00 - 18:00
  • Štvrtok
    15:00 - 18:00
  • Sobota
    15:00 - 18:00

Zákaz jazdiť mimo vyhradených hodín!

Poplatok na deň je 5€.

Udržujte poriadok a čistotu v depe aj na trati

Dodržujte všetky bezpečnostné predpisy!